DỊCH VỤ OUR BUSINESS

Dự án điện mặt trời

Từ năm 2016, công ty chúng tôi đã liên kết hợp tác với công ty Điện lực Kyushu, công ty Điện lực Tokyo, xây dựng nhà máy phát điện ở Ibaraki và Oita để thực hiện dự án điện mặt trời.
Điểm nổi bật lớn nhất của điện mặt trời chính là nguồn năng lượng không bị cạn kiệt và là nguồn năng lượng sạch. Không giống như sản xuất nhiệt điện, đốt dầu để tạo ra điện, nó không tạo ra các chất ô nhiễm không khí như CO2 (carbon dioxide), SOx (oxit lưu huỳnh), NOX (oxit Nito)
Nhà máy của chúng tôi tuy nhỏ nhưng so với sản xuất nhiệt điện, hàng năm có thể giảm khoảng 70 tấn CO2 và 30,000 lít dầu thô.
Đây là môt dự án đóng góp cho môi trường, đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Trạm điện thứ nhất Ibaraki
Trạm điện thứ 2 Oita

Hiệu ứng giảm CO2

Lượng CO2 giảm hàng năm:55,753kg(Tương đương lượng hấp thụ khí CO2 của 4,000 cây liễu sam Nhật Bản)
  • ※ Giá trị chuyển đổi lượng giảm CO2 là 0.3145kg-CO2/kwh.
  • ※ Theo “Các biện pháp hấp thụ xanh ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu” của Bộ Môi trường thì lượng CO2 mà một cây Liễu sam hấp thụ là 14kg/năm.

Tác dụng bảo vệ tài nguyên dầu khí

Lượng giảm quy đổi sang dầu hỏa hàng năm:31,180lít(Tương đương 1,732 can dầu hỏa)
  • ※ Đầu hỏa được quy đổi là 0.227 lít/kwh.

LIÊN HỆ Contact