K.G.M KAWAGOSHI MASA

NÉT NỔI BẬT Feature

Phát triển kinh doanh thời trang trên quy mô toàn cầu, coi trọng mối liên hệ giữa người với người.
 Là một công ty có thể mạnh đa dạng từ việc lập kế hoạch, đề xuất, phát triển nguyên liệu đến may tại nước ngoài, xuất nhập khẩu, phân phối và giao hàng.

 • Lập kế hoạch・Đề xuất ý tưởng・
  Phục trách toàn bộ công đoạn từ vải đến thành phẩm
  Hỗ trợ toàn bộ quá trình từ ý tưởng đến giao hàng
 • Tận dụng mạng lưới toàn cầu của
  các chi nhánh ở nước ngoài
  Mạng lưới cung ứng và bán hàng quy mô toàn cầu
 • Có thể đáp ứng nhu cầu linh hoạt, chuyên nghiệp bởi các nhân viên ở nhiều độ tuổi khác nhau
  Chú tâm vào việc phát triển năng lực, kỹ năng nhân viên, nội hàm công ty hơn là quy mô.

VỀ CHÚNG TÔI About Us

Được thành lập vào năm 1957, Kawagoshi Masa luôn tận dụng sự tín nhiệm và kinh nghiệm đã trau dồi trong nhiều năm ở hai lĩnh vực kinh doanh chủ chốt là kinh doanh vải dệt và nhận sản xuất hàng may mặc (OEM) để đáp ứng nhu cầu của các đối tác kinh doanh một cách tốt nhất.

LIÊN HỆ Contact

TUYỂN DỤNG Careers

Tỷ lệ duy trì nhân viên cao nhất ngành!!

Chú trọng tài năng trẻ
Một công ty tạo ra các doanh nghiệp thời trang tân tiến nhất.
Bạn có muốn làm việc trong một môi trường thoải mái và tôn trọng cảm xúc con người?