CHÍNH SÁCH BẢO MẬTPrivacy Policy

Tuân thủ luật pháp và các quy định

Khi xử lý thông tin cá nhân, Công ty TNNH Kawagoshi Masa (sau đây là Công ty) sẽ tuân thủ luật pháp, hướng dẫn và chính sách bảo mật liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm “Đạo luật về bảo vệ thông tin cá nhân”.

Thu thập thông tin cá nhân một cách thích hợp

Khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích sử dụng càng nhiều càng tốt và thu thập thông tin cá nhân của bạn bằng các phương tiện phù hợp và hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân cần cân nhắc trừ khi cần thiết cho công việc kinh doanh và được sự đồng ý của người đó và nếu đó là điều tất yếu của pháp luật.。

Về việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của khách hàng.

Về các biện pháp quản lý an toàn

Về thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thiết lập các quy định liên quan và thực hiện các biện pháp quản lý an toàn thích hợp để ngăn ngừa mất mát, sai lệch và rò rỉ thông tin. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đào tạo các nhân viên xử lý thông tin cá nhân của bạn về tầm quan trọng của thông tin cá nhân và khi giao phó thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ giám sát một cách cẩn thận.

Về việc công khai thông tin đã đăng ký

Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân của khách hàng một cách chính xác và cập nhật nhất có thể. Khi có yêu cầu từ khách hàng, chúng tôi sẽ xác nhận chính chủ, sau đó công khai, thay đổi, sửa chữa hoặc xóa thông tin đăng ký tại cửa sổ hỏi đáp.

Cookie

Website của công ty chúng tôi có sử dụng Cookie. Nhiều trình duyệt web sẽ xác nhận việc tiếp nhận Cookie, và thiết lập việc cho phép hay không cho phép người dùng sử dụng Cookie. Nếu bạn không chắc trình duyệt của mình có tính năng này hay không, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất phần mềm hoặc nhà cung cấp internet của bạn. Cookie chủ yếu được sử dụng để cải thiện hoạt động trực tuyến của người dùng và không được sử dụng cho các mục đích như theo dõi các kiểu điều hướng của một người dùng cụ thể mà không được phép. Khi người dùng truy cập một trang web với mục đích xem hoặc tải xuống thông tin như tin tức hoặc bài báo, hầu hết thông tin chúng tôi thu thập chỉ dành cho số liệu thống kê (tên miền hoặc trang web mà người dùng đang truy cập). Ngày và giờ truy cập, trang web đã được truy cập ngay trước đó, v.v.), và không thể xác định một cá nhân. Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp này về số lượng khách truy cập và tình trạng sử dụng trang web của bạn để làm cho trang web dễ dùng và hấp dẫn hơn.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi nội dung của chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thay đổi nội dung của chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách trình bày nội dung đó trên trang web này. Sau khi thay đổi chính sách bảo mật, khi người dùng của trang này sử dụng hoặc xem qua trang này, được coi là họ đã đồng ý với chính sách bảo mật đã thay đổi.

LIÊN HỆ Contact