LIÊN HỆcontact us

Số điện thoại liên hệ

Trụ sở chính Osaka
06-6265-3705
Ngày thường 10:00~17:00
Chi nhánh Tokyo
03-6276-5006
Ngày thường 10:00~17:00

Liên hệ chi nhánh
nước ngoài

Chi nhánh Luân Đôn (Anh)
(+44)7508-290028
Chi nhánh Việt Nam
(+84)-34-359-1373
Chi nhánh Thượng Hải
(+86)21-5472-3028

E-mail liên hệ

※Phần bắt buộc

  Tiêu đề
  Tên công ty
  Tên
  E-mail
  Số điện thoại
  Địa chỉ

  Nội dung trao đổi

  Xin hãy kiểm tra chính sách bảo mậtcủa chúng tôi trước khi xác nhận

  LIÊN HỆ Contact